Makety historických stavieb

23.06.2016 10:24

Drevené kostolíky na teritóriu bývalého Makovického Panstva

Mapa teritória bývalého Makovického panstva so sídlom na Hrade v obci Zborov, pod ktoré patrili obce časti okresu Bardejov a okresu Svidník. Na mape sa nachádzajú makety všetkých drevených kostolíkov z uvedeného regiónu ako aj maketa Hradu v Zborove.  

—————

02.06.2016 11:18

Kostol z obce Pohorelá

Podľa kroniky obec Pohorelá jestvovala už v jedenástom storočí za panovania uhorského kráľa Ondreja I. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1612. Prvými osadníkmi boli kráľovskí drevorubači a pltníci od Banskej Bystrice, ktorí rúbali les a splavovali drevo potrebné pre...

—————

21.05.2016 10:42

Drevený kostolík z obce Nová Sedlica

Gréckokatolícky chrám v obci Nová Sedlica bol postavený v roku 1745 a bol zasvätený sv. Archanjelovi Michalovi. V roku 1969 veriaci v obci postavili murovaný chrám a drevený bol v roku 1977 premiestnený do Expozície ľudovej architekúry a bývania (Skanzen) Vihorlatského múzea v...

—————

17.04.2016 11:39

Drevený kostolík z obce Hervartov

Rímskokatolícky drevený kostolík sv. Františka z Assisi bol postavený v druhej polovici 15. storočia nemeckými osídlencami a na rozdiel od rusínskych drevených kostolíkov má čisto gotický charakter. Bol zhotovený z červeného smerka a je najstarším dreveným kostolíkom tohto typu na...

—————

07.04.2016 10:27

Kostol Svätého Ruženca v mestečku Duryea - Pennsylvánia, USA

Kostol Svätého Ruženca (Holy Rosary Church) bol a do dnešných dní je komunitným centrom poľských katolíkov v americkom mestečku Duryea v štáte Pennsylvánia v USA.  Na mieste pôvodného dreveného kostola, ktorý bol postavený koncom 19. storočia a ktorý bol neskôr zničený požiarom, stojí dnes...

—————

06.03.2016 03:26

Sestra Miriam Teresa Demjanovich

Dňa 26. marca 2016 si veriaci katolíckej cirkvi pripomenuli nie len v USA, ale aj na Slovensku 115. výročie narodenia Sestry Miriam Teresy Demjanovich, americkej katolíckej mystičky slovenského pôvodu, ktorá sa narodila dňa 26. marca 1901 v mestečku Bayonne, v štáte New Jersey v USA.   Jej...

—————

25.02.2016 10:21

Príbeh môjho Dedka Michala Pavlichu

Severne od Prešova sa nachádza neveľká, no jedna z najstarších obcí v tomto regione, obec Radoma. V tejto obci v chudobnej rodine medzi piatimi súrodencami sa dňa 15.2.1890 narodil Michal Pavlišin, ktorému maďarský farár pri krste a zápise do cirkevnej matriky uviedol pomaďarčené meno a...

—————

10.02.2016 10:43

Slovenský kostolík na Islande

Drevený kostolík bol najprv postavený bratmi kapucínmi na Raticovom vrchu nad obcou Hriňová na strednom Slovensku a potom rozobratý a prevezený na Island, kde bol znova zmontovaný. Návrh kostolíka robil slovenský kapucín brat Dávid, terajší biskup na Islande a projekt zhotovil Ing. arch. Ján...

—————

24.04.2013 14:00

Drevený kostolík z obce Potoky

  Gréckokatolícky chrám v  obci Potoky bol postavený v roku 1773 a bol zasvätený svätej mučeníci Paraskieve.  

—————

19.02.2013 06:37

Kostolík na Kalvárii v Banskej Bystrici

      Z historických prameňov Banskej Bystrice je známe, že v čase morovej epidémie bolo zakázané opustiť mesto a tak sa často konali prosebné procesie za ochranu mesta práve na Urpínskej hore. V roku 1712, počas morovej epidémie, na vrchole hory dal páter Jozef Mayr postaviť...

—————