Kostolík na Kalvárii v Banskej Bystrici

19.02.2013 06:37

 

    Z historických prameňov Banskej Bystrice je známe, že v čase morovej epidémie bolo zakázané opustiť mesto a tak sa často konali prosebné procesie za ochranu mesta práve na Urpínskej hore. V roku 1712, počas morovej epidémie, na vrchole hory dal páter Jozef Mayr postaviť tri kríže. Po skončení epidémie obyvatelia mesta z vďačnosti Pánu Bohu za jeho ochranu postavili v roku 1713 vrcholový kostolík Kalvárie – Kaplnku Božieho hrobu s malým nádvorím. Kostolík bol zasvätený Svätému Krížu. Postavenie tohto kostolíka inicioval taliansky obchodník Ján Markir svojim darom 50 rýnskych zlatých. Mesto poskytlo 2000 tehál a zvyšok bol dotovaný z kalvárskej pokladnice. Celú stavbu mal na starosti p. Jakub Erasim.

     Dňa 28. septembra 2008 banskobystrický sídelný biskup Mons. Rudolf Baláž slávnostne požehnal celý obnovený areál Kalvárskej hory – Urpín, teraz zložený z historickej aleje so zastaveniami, vrcholového kostolíka ako aj novostavby kláštora. Celý areál bol slávnostne vyhlasený za novú duchovnú správu s názvom Duchovná správa Banská Bystrica - Kalvária a odovzdaný do správy a užívania Rehole bosých karmelitánov.

 

 

—————

Späť