Makety historických stavieb

19.02.2013 06:26

Stredoveké hrady a zámky

—————

19.02.2013 06:04

Kostol v obci Rovne

—————

19.02.2013 06:00

Kostol v obci Radoma

    Rímskokatolícky kostol vo Východoslovenskej obci Radoma pri Giraltovciach postavili na vyvýšenom pahorku v rokoch 1792 – 1797. Je zasvätený Panne Márii Ružencovej a preto odpust („kermeš“) sa tam koná v prvú októbrovú nedeľu na slávnosť Panny Márie...

—————

19.02.2013 05:58

Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

        Neveľký gotický kostolík sv. Alžbety v Banskej Bystrici pochádza zo začiatku 14. storočia a pôvodne bol súčasťou špitálu pre chorých a nevládnych baníkov. V kostole svojho času pôsobil slovenský vynálezca svetového významu Jozef Murgaš, priekopník bezdrôtovej...

—————

19.02.2013 05:51

Praetórium - bývalá mestská radnica v Banskej Bystrici

          Praetórium bolo postavené okolo roku 1500 a v minulosti bolo sídlom mestskej radnice v Banskej Bystrici. V súčasnosti sú v priestoroch Praetória vystavované exponáty Stredoslovenskej galérie.  

—————

19.02.2013 05:48

Barbakan v Banskej Bystrici

          Barbakan - zachovaná vstupná časť opevnenia niekdajšieho Mestského hradu v Banskej Bystrici z 15. storočia,  ktorú tvorí predbránie a vežová brána so zvyškami zariadenia zdvíhacieho mostu. Na veži sú tri zvony, z ktorých najväčší má hmotnosť 99...

—————

19.02.2013 05:46

Katedrála v Banskej Bystrici

—————

19.02.2013 05:44

Zámok v Banskej Štiavnici

—————

19.02.2013 05:39

Sanktuárium v Stropkove

     Pôvod kostola Najsvätejšieho Kristovko Tela a Krvi siaha do 14. storočia a bol postavený na mieste niekdajšieho stropkovského hradu. Jeho presbytérium (svätyňa) vznikla z niekdajšej hradnej kaplnky, kostolná veža bola kedysi colnou vežou hradu. Chrám si kvôli početným...

—————

18.02.2013 15:21

Drevené kostolíky z okresu Svidník

Na tejto zarámovanej kartografickej mape sa nachádzajú miniatúrne makety všetkých drevených kostolíkov v okrese Svidník. Vľavo dole je miniatúrna maketa kaštieľa vo Svidníku.      

—————