Barbakan v Banskej Bystrici

19.02.2013 05:48

 

 

 

    Barbakan - zachovaná vstupná časť opevnenia niekdajšieho Mestského hradu v Banskej Bystrici z 15. storočia,  ktorú tvorí predbránie a vežová brána so zvyškami zariadenia zdvíhacieho mostu. Na veži sú tri zvony, z ktorých najväčší má hmotnosť 99 metrických centov. 

 

    Mestský hrad tvorili objekty, ktoré boli postupne vybudované okolo farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. Pozostatky Mestkého hradu sú národnou kultúrnou pamiatkou.

 

—————

Späť