Ctihodná Sestra Miriam Terézia Demjanovičová

01.02.2013 09:13

 

V marci minulého roka sme si v našich katolíckych novinach JEDNOTA pripomenuli 110. výročie narodenia americkej mystičky slovenského pôvodu Sestry Miriam Terézie Demjanovich. Narodila sa  26. marca 1901 v mestečku Bayonne v štáte New Jersey v rodine Alexandra Demjanoviča a Johanny Demjanovičovej rodenej Suchej, ktorí pochádzali z Bardejova na Východnom Slovensku

 

Ako siedme dieťa svojich rodičov sa Terézia po vážnom zvažovaní rozhodla dňa 11. februára 1925 vstúpiť do rímskokatolíckej Kongregácie milosrdných sestier Sv. Alžbety v Convent Station v New Jersey kde prijala rehoľné meno Miriam. Jej spovedníkom bol benediktín, Páter Bradley, ktorý si veľmi skoro uvedomil, že má do činenia s omilostenou dušou. Jej túžbou, pod vplyvom jezuitskej špirituality, ktorú denne počúvala v rámci duchovného čítania, bolo stať sa svätou. Nie však v očiach svojich spolusestier, ale v skrytosti, iba pred Pánom Bohom. Jej rehoľný život bol však veľmi krátky. Zomrela 8. mája 1927 na komplikovaný zápal slepého čreva a pochovali ju na kláštornom cintoríne.

 

V jej pozostalostiach sa našlo viacero zápiskov a poznámok mystického charakteru zameraných na kresťanskú dokonalosť, ktoré v roku 1928 vyšli v knihe pod názvom „Greater perfection“ (Väčšia dokonalosť). Pod názvom „Kvet z Bardejovských záhonov“ ju neskôr v Kanade do slovenčiny preložil a vydal slovenský jezuita Páter Štefan Senčík, SJ. Jej spisy „konferencie“ boli neskôr preložené do holandštiny, francúzštiny, španielčiny a dokonca aj do čínštiny.

 

Z podnetu vtedajšieho biskupa rímskokatolíckej diecézy v Patersone v New Jersey Mons. Thomasa McLaughlina sa v júni 1980 začal proces beatifikácie Sestry Miriam Terézie Demjanovich a na jeho  podporu bola v Kláštore milosrdných sestier sv. Alžbety v Convent Station založená Modlitbová liga.

 

Od svojej smrti si získala sestra Miriam Terézia Demjanovich veľmi veľa ctiteľov po celom svete. Boli zaznamenané početné milosti a uzdravenia, ktoré sa pripisujú jej orodovaniu.

 

Pred niekoľkými týždňami vydalo tlačové oddelenie pri Sv. Stolici vo Vatikáne správu, na ktorú čakali jej uctievatelia na celom svete. Svätý Otec Pápež Benedikt XVI. schválením promulgácie dekrétov kanonizačných káuz vo štvrtok 10. mája 2012, okrem ďalších Božích služobníkov, priznal hrdinský stupeň čností a udelil titul „ctihodná“ (venerabilis) aj Sestre Miriam Terézii Demjanovich.

 

Túto radostnú správu privítali hlavne veriaci po celom svete, ktorí túto americkú mystičku slovenského pôvodu doteraz uctievali iba vo svojich srdciach a v súkromných modlitbách.

 

(uverejnené v Americkom Katolíckom dvojtýždenníku JEDNOTA dňa 6. júna 2012, autor Juraj Pavlišin - junior)

 

 

—————

Späť