110. výročie narodenia Sestry Miriam Terézie Demjanovičovej

01.02.2013 09:26

 

Dňa 26. marca si veriaci katolíckej cirkvi budú pripomínať nie len v USA, ale aj na Slovensku 110. výročie narodenia Sestry Miriam Terézie Demjanovich, americkej katolíckej mystičky slovenského pôvodu, ktorá sa narodila dňa 26. marca 1901 v mestečku Bayonne, v štáte New Jersey v USA.

Jej rodičia Alexander Demjanovič a Johanna Demjanovičová rodená Suchá pochádzali z Bardejova na Východnom Slovensku. Po príchode do USA v máji 1884 sa usadili v mestečku Bayonne, kde sa im postupne narodilo 7 detí. Ich najmladším dieťaťom bola dcéra, ktorá pri krste dňa 31. marca dostala meno Terézia.

 

  Alexander Demjanovič a Johana Suchá, rodičia Miriam

 

Maličká Terézia bola veľmi nadaným dieťaťom o čom svedčí aj skutočnosť, že do základnej školy nastúpila už ako 5-ročná. Stredoškolské vzdelanie dostala na Bayonne High School, kde zmaturovala v januári 1917. V tom čase veľmi túžila stať sa karmelitánkou, ale zdĺhavá nemoc jej matky ju zdržala doma ako ošetrovateľku a gazdinú. Až po matkinej smrti v novembri 1918 začala vážne uvažovať o vstupe do rehoľného života.

 

V septembri 1919 začala navštevovať učiteľský ústav Sv. Alžbety v Convent Station v New Jersey. Štúdium skončila s vyznamenaním 14. júna 1923. 

 

 Teresa Demjanovich ako študentka Učiteľského ústavu

 

 

Po vážnom zvažovaní sa dňa 11. februára 1925 rozhodla vstúpiť do rímskokatolíckej Kongregácie milosrdných sestier Sv. Alžbety v Convent Station v New Jersey a prijala rehoľné meno Miriam. Jej veľkým duchovným vzorom bola Sv. Terézia z Lisieux. Podobne ako Sv. Terezka tak aj ona prežila toho veľmi veľa a v krátkej dobe. Rehoľný život Sestry Miriam Terézie Demjanovich nemal dlhého trvania. Zomrela na komplikovaný zápal slepého čreva dňa 8. mája 1927 a pochovali ju na kláštornom cintoríne.

 

Od svojej smrti si získala Sestra Miriam Terézia Demianovich veľmi veľa priateľov po celom svete. Boli zaznamenané početné milosti a uzdravenia, ktoré sa pripisujú jej orodovaniu.

 

Jej starší brat Karol Demjanovich našiel v jej pozostalostiach viacero zápiskov a poznámok mystického charakteru zameraných na kresťanskú dokonalosť, ktoré v roku 1928 vydal v knihe pod názvom "Great Perfection" (Väčšia dokonalosť). Pod názvom "Kvet z Bardejovských záhonov" ju neskôr v Kanade do slovenčiny preložil a vydal slovenský jezuita Páter Štefan Senčík, SJ.

 

  Sestra Miriam Teresa Demjanovich v rehoľnom rúchu

 

Z podnetu vtedajšieho biskupa rímskokatolíckej diecézy v Patersone, v New Jersey Mons. Thomasa McLaughlina sa krátko po skončení 2. svetovej vojny začali prípravné práce na Beatifikáciu (Blahorečenie) Sestry Miriam Terézie Demjanovich. V júni 1980 Kongregácia pre svätorečenie pri Svätej Stolici vo Vatikáne vydala dekrét, v ktorom bolo predstaveným rímskokatolíckej diecézy v Patersone oznámené, že proces beatifikácie sa začal.

 

Na podporu Blahorečenia Sestry Miriam Terézie Demjanovich bola v Kláštore milosrdných sestier Sv. Alžbety v Convent Station v New Jersey založená Modlitbová liga, ktorá prostredníctvom svojich letákov rozšírila do tisícich katolickych domácností po celých USA, ale aj na Slovensku nasledujúcu modtlitbu za jej Blahorečenie:

 

„Najsvätejšia Trojica! Sestra Miriam Terézia Ťa tak vrúcne milovala. Udeľ nám milosť, aby sme si aj my podobne ako ona vždy viac a viac uvedomovali Tvoju Božskú prítomnosť v našich dušiach. Prosíme Ťa, ukáž nám znamenia, že Tvoja skromná služobnica požíva slávu s Tebou v nebesiach a urýchli deň, keď ju budeme môcť verejne uctievať. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“

 

Nech táto modlitba bude v den 110. výročia narodenia Sestry Miriam Terézie Demjanovich zároveň tichou spomienkou všetkých čitateľov americko-slovenských novín JEDNOTA na túto úžasnú a skvelú dcéru slovenských prisťahovalcov.

 

(uverejnené v americkom Katolíckom dvojtýždenníku JEDNOTA dňa 16. marca 2011, autor Juraj Pavlišin-junior)

 

  Náhrobný kameň na hrobe Sestry Miriam Teresy Demjanovich

—————

Späť